Kontakt

Akademia Techniczno-Humanistyczna
Zespół ds. zamówień publicznych

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel. +48 (33) 8279293, 8279295
e-mail: dizp@ath.bielsko.pl