Regulacje prawne

Zarzadzenie Nr 1193/2017/2018
Rektora Akademii Techniczno–Humanistycznej
z dnia 12 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówien Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej .